نویسنده: حمید نوحی

انگاره هایی از زندگی و اندیشه های مارکس و گاندی

در این داستان، واقعیت، رویا و خیال در هم می آمیزد.

می توانید نسخه pdf کتاب را در اینجا دریافت کنید.

سال انتشار: 1396