نویسنده: میشل بن سایق
مترجم: حمید نوحی

فناوری می‌خواهد با تفکیک حیات به دو وجه سوخت‌و‌سازها و اندام‌هایی که آن‌ها را نیز در آینده‌ای نزدیک می‌توان جایگزین کرد، زندگی را به الگوریتم‌ها کاهش دهد و آن را عددی کند. در تقابل با این فرایازی سبک زندگی «پساحیاتی» ناشی از اعمال سلطه فناوری بر زیست طبیعی، «میشل بن سایق» همه را به مقاومت در برابر سلطه‌طلبی فناوری فرا‌می‌خواند. ساده‌گرایی علوم و فناوری‌ها، ثوابت ساختاری پایدار و عملکردی موجود زنده را نادیده می‌گیرد، در حالی‌که همین ثابت‌ها به درستی و به دقت نشان می‌دهد که نمی‌توان با موجود جاندار بنا بر دلخواه و هوس رفتار کرد. 

(بخشی از پیشگفتار کتاب)

فایل کامل کتاب را می‌توانید از اینجا دریافت نمائید.

سال انتشار: 1401