نویسنده: ميشل بن سايق ژرار اشميت
مترجم: حمید نوحی

جملات سانسور شده از پشت جلد کتاب «گسست‎های اندوهبار» با خط زیر جملات نشان داده شده است.

میشل بن‎سائق مبارز حرفه‎ای و دورگه فرانسوی- مراکشی است که به شیوه «جنگ‎های پارتیزانی چه‎گوارایی» در دهه هفتاد میلادی با رژیم نظامی آرژانتین مبارزه می‎کرد. وی اکنون فیلسوف – روانکاو برجسته‎ تبعیدی در فرانسه، و از اعضای فعال جنبش‎های نوین اجتماعی سیاسی در آمریکای لاتین و اروپاست؛ جنبش‎های بدون تشکیلات و بدون فرمانده.

میشل بن سائق در کتاب حاضر نقدی عمیقاً فلسفی- روانشناختی نسبت به روش‎های جاری روان‎درمانی داشته و به جای آن با شرح برخی تجربیات درمانی موفق، رویکرد مبتنی بر «همبستگی» را براساس نظریات فلسفی «موقعیت» پیشنهاد می‎کند.

اشارات فلسفی فراوان از دوران کهن تا به امروز به آثار او عمق و جذابیت زیادی بخشیده است. در این میان گرچه از همه اندیشه‎های فلسفی بهره برده، با این حال، تعلق خاطر او به مکاتب روانشناختی فروید و لاکان و آموزه‎های فلسفی اسپنوزلا، هایدگر، سارتر، دلوز و فوکو شایان توجه است.

ناشر: صمديه
سال انتشار: 1388