نویسنده: اینیاسی زاکس
مترجم: حمید نوحی

واژه "توسعه بوم آورد" از سال 1972 به بعد، در فرآیند رشد و تکامل مضامین و مفاهیم خود، با سرعت زیادی در ادبیات توسعه رایج شد. هدف این نظریه که هم گرایشات بوم پرستانه افراطی و رویایی، و هم اقتصاد سالاری غیر انسانی را به طور یکسان طرد می کند، و در عین حال خواهان همبستگی افقی (در زمان موجود) با نسل های آینده است. عبارت است از: هماهنگ کردن اهداف اجتماعی - اقتصادی با شرایط و اقتضائات سرزمینی و بومی. عملی شدن این رویکرد، مستلزم تجدید نظر اساسی و همزمان در سبک زندگی و نوع مصرف، اسلوب های فنی رایج و تقلیدی، روش های غیر خردمندانه کاربرد منابع، انرژی و فضا، و بالاخره تجدید نظر در ساختارهای تشکیلاتی و اجرائی است.

این کتاب ابتدا توسط موسسه فرهنگی کیان در سال 1373 با عنوان "بوم شناسی و فلسفه توسعه" و نسخه فعلی در سال 1400 توسط انتشارات صمدیه مجددا چاپ گردید.

فایل کامل کتاب را می‌توانید از اینجا دریافت نمائید.

ناشر: انتشارات صمدیه
سال انتشار: 1400
نوبت چاپ: دوم