مجتمع سبز گلاب دره

سه هزار و سیصد متر مربع ساختمان ( شامل تراس های مسقــّف و غیر مسقــّف و جعبه گلها ) در یک طبقه زیرزمین برای اجتماعات خانوادگی، یک طبقه همکف – پارکینگ و چهار طبقه مسکونی، ساختار اصلی این مجتمع ده واحدی را تشکیل می‏دهد.
سال ساخت: شروع: 1383 پایان: 1389
محل پروژه: تهران، گلاب دره
نوع پروژه: مسکونی
ویژگیها: استفاده از سیستم انرژی خورشیدی به صورت آکتیو و پاسیو
جوایز: ثبت اختراع شومینه اکولوزیک
شرح کامل:

موقعیت خاص محلی و جهت جغرافیایی جنوب غربی – شمال شرقی زمین ، دسترسی های شرقی و جنوبی ، شیب پانزده درصدی شمالی – جنوبی، چشم انداز زیبای جنوبی ، وضعیت بافتهای همجوار همسایگی‏های شمالی و غربی، وجود درختان کهن در شمال مِــلک به عنوان عناصر اصلی فیزیکی و همچنین سبک و سلیقــه زندگی کارفرمایان و دیدگاهها و رویکردهای طبیعت گرایانه به عنوان عناصر معنوی و فرهنگی، دو بردار اصلی شکل دهی به این ساختمان و ایجاد پلاستیسیته خاص آن،  به ویژه تفاوت شکل و شمایل نماهای سه گانه شرقی، شمالی و جنوبی می‏باشد.
سیستم شوفاژ مرکزی ادغــام شده با انرژی خورشیدی جهت تأمین آب گرم مصرفی، تعبیه عایق پلــی‏استایرین فشرده پنج سانتی متری در تمام بدنه های خارجی ( دیوارها و بام ) سیستم دوگانه آب آشامیدنی وغیر آشامیدنی ( فضاهای سبز بیرونی و بام ، جعبۀ گلها، شستشو و نظافت سرویسهای بهداشتی و فضاهای عمومی داخلی و  سیستم آتش نشانی) ، گردش سیستم آبگرم رادیاتورها در کف حوضچــه ( وان) های بنایی ساز با الهام از حمام های سنتی در سرویس های بهداشتی ، طراحی و اجرای یک اختراع ثبت شده تحت عنوان شومینه اکولوژیـــک، دویست و پنجاه مترمربع باغچه ( جعبۀ گــل ) در تراس ( ایوان ) ها و بالکن های اختصاصی فضاهای مشاعی و بام وهمچنین شیوه های متنوع تطبیـــق شرایط محیطی در طراحی بدنه های شفاف و کــِدِر خارجی و طراحی گرمخانه خورشیدی در خرپشتـــه و کنار اطاقک آسانسور از جمله ابتکارات زیست محیطی این طرح و توجیــه‏گر آن به عنوان خانه‏ای اقلیمی ( « سبز» ) است.
این ساختمان به طور کلی ادامه تکامل تجربیات خانه خورشیدی لواسان است. دراین طرح نیز تطابق ارگانیک با ویژگی های محلی، اقتضائات عملکردی و تأثیر پذیری معتدل از تحولات دوران فرامدرن به هم آمیخته است.
برخلاف  عدم رغبت بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری های تجربی و پژوهشی و عدم تمایل این بخش به اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی تاکنون ( گرایش قابل تحوّل در آینده به دلیل حــذف یارانه های انرژی ) و همچنین به رغم گرایش سوداگرانـــه نسبت به بهره برداری مالی از تمامی ظرفیت‏های فضایی و در نتیجه عدم اختصاص کمترین جزء از فضـــا در جهت تطبیـــق شرایط محیطی ( از جملــه احداث ایوان‏های جنوبـــی و طراحی متفاوت متناسب با جهات اربعـــه جهت تنظیم نور و حرارت و کاهش اتلاف انرژی ) در ساختمان گلابـــدره علاوه بر برخی ابتکارات و نوآوری‏ها و استفاده از انرژی خورشیدی به صورت پاسیو و آکتیــو، اصول طراحی اقلیمی نیز رعایت شده است . بها دادن به طبیعت به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد زیبایی، مطلوبیّــت فضایی، آسایـــش و سلامت محیطی و تأثیـــر غیر مستقیم در بهینه سازی مصرف انرژی، رویکرد اصلی خانــۀ « سبـز» گلابدره است. در این رویکرد زیبایی طبیعی و عناصر طبیعت چه به صورت آزاد موجود در طبیعت و چه به عنوان مصالح و عناصر ساختمانی در دو وجـــه نمادین و عملکردی مورد توجــّه واقع شده است. بنابراین سعی شده به رغم سلیقه های متداول مصنوعی سازی و زَر و زیوارگرایی پرهزینه و بی فایده از تمامی امکانات طبیعی نظیـــر تابش آفتاب، جریان هوا ، فضای سبز و پوشش گیاهی ، بتن لخت،  آجـــر سفید ( در داخل و خارج بنا ) صخره های موجود در زمین، به اشکال گوناگون وبه نحو بهینـــه بهره برداری شود.

گالری تصاویر پروژه:

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×