خانه گلابدره

سال ساخت: 1369
ویژگیها: قرار گفتن کاژ پله بر خلاف معمول در وسط بنا و ایفای نقش دوگانه ارتباطی در شش نیم طبقه.سازه آجری با دیوارهای حمال و شناژهای افقی و عمودی و رعایت سایر ضوابط ضد زلزله
گالری تصاویر پروژه:

×

×

×

×

×

×